PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA

Preduzeće Enlight K2-Wind d.o.o. (dalje u tekstu: „EK2W” ili Nosilac projekta) namerava da realizuje drugu fazu razvoja postojećeg vetroparka „Kovačica” koji se nalazi u južnom Banatu u Vojvodini.

S obzirom na to da Nosilac projekta razmatra da zatraži finansijsku podršku međunarodne finansijske institucije ili komercijalne banke, procena uticaja planiranog vetroparka na životnu sredinu i socijalna pitanja je izvršena u skladu sa dobrom međunarodnom industrijskom praksom. To znači da je osim usklađivanja sa zahtevima propisa Republike Srbije, urađena i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa Ekvatorijalnim principima i smernicama zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

PLAN ANGAŽOVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA ZA PROJEKAT VETROPARKA „KOVAČICA 2“

Primarni cilj ovog Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) je da identifikuje verovatne zainteresovane strane za К2 projekat, opiše kako su dobijeni stavovi zainteresovanih strana o projektu i rezimira tekući proces konsultacija i povratnih informacija. SEP opisuje sistematski pristup koji su preduzeli EК2 da razvija i održava konstruktivan odnos sa svojim zainteresovanim stranama tokom celog trajanja projekta. Dokument takođe uključuje žalbeni mehanizam za zainteresovane strane da podignu svoje zabrinutosti i davati sugestije ili pitanja u vezi sa Projektom.


STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Za potrebe VP Pupin, kako bi se što bolje analizirali svi mogući uticaji ovog projekta na životnu sredinu, investitor je angažovao konzorcijum stručnih lica iz različitih oblasti kako bi izvršili monitoring stanja životne sredine, analizirali na taj način dobijene podatke i na osnovu toga izradili Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

EnglishHebrewSerbian